Level 7 Level 9
Level 8

Geography


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
torpaq
land, ground
Yer Kürəsi
terrestrial globe
səyyarə
planet
qitə
continent
ada
island
yarımada
peninsula
dağ
mountain
təpə
hill
yüksəklik
eminence
hündürlük
height
vadi
valley
düzənlik
plain (land)
tala
glade, clearing
tarla
arable land
çəmən
meadow, grassland
çəmənlik
lawn
yarğan
ravine
dərə
gully, valley
qaya
rock, cliff
ulduz
star
bulud
cloud
qara bulud
black cloud, storm cloud
duman
mist
çiskinlik
raininess
asiman
sky
şimşək
lightning
ildırım
lightning and thunder
gurşad
thunderstorm
göy gurultusu
thunder
gurultu
roar, noise
qurultu
murmuring
külək
wind
yel
draught (current, stream)
yağmur
rain
qar
snow
dolu
hail
zəlzələ
earthquake
qasırğa
hurricane
boran
blizzard
tufan
storm
burulğan
tornado, maelstrom
ölkə
country
sərhəd
border
hədd
limit, bound
hüdud
scope, bound
xətt
line
meşə
forest
dəniz
sea
göl
lake
gölməçə
puddle
çay
river
ümman
ocean