Level 22 Level 24
Level 23

Touloper


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Touloper
Rope walker
Rope walker
Touloper
Storms
Fighting
Fighting
Storms
Woed
Rages
Rages
Woed
Durf
Courage
Courage
Durf
Voetjie vir voetjie
Bit by bit
Bit by bit
Voetjie vir voetjie
Verwyt winde
Winds of blame
Winds of blame
Verwyt winde
Gekwelde
Worried
Worried
Gekwelde
Doer onder
Far underneath
Far underneath
Doer onder
Verwyder
Removed
Removed
Verwyder
Balanseertruuk
Balancing trick
Balancing trick
Balanseertruuk
Deurhandvatsels
Door handels
Door handels
Deurhandvatsels
Almanakke
Calendars
Calendars
Almanakke
Blitsende tv-beelde
Flashing tv immages
Flashing tv images
Blitsende tv-beelde
behalwe
except
Except
Behalwe
Geen vaste rymskema nie en daar is herhaling
Vrye vers gedig
Daar is konflik by sy huis.
Storms woed
Hy probeer beheer oor sy lewe kry
Klim op die tou
Hulle blameer hom vir die konflik
Verby die verwyt-winde
Hy doen altyd dinge verkeerd in hul oë
Direct speech
Nou kyk hulle bekommerd na hom van ver onder hom
Van doer onder
Hy loop verby die dinge in die huis waar die konflik plaasvind
My tou web tussen
Hy distansieer hom van die gevegte in die huis
Hoog op die grond
Hy probeer om alles te ignoreer maar hy hoor die verwyte
Weg van alles behalwe die wind
Hy ontsnap die probleme deur te ignoreer die beelde en hou sy oë op die tou
Hou my oog op die tou.
Hy gaan voort om sy geestesgesondheid te behou
Voet vir voet skuif ek vorentoe
Stres soos eksamens en 'n nuwe werk. Wanneer opinies anders is
Wat veroorsaak konflik?
Die seun
Touloper simboliseer
Die ouers
Toeskouers simboliseer
Konflik
Storms simboliseer
Die verwyte
Winde simboliseer
Die lewe
Tou simboliseer
Beheer
Balans simboliseer
Ja, wanneer hy loop op die tou, dit beteken hy wil die konflik ontsnap. Hy probeer beheer kry.
Is dit figuurlik?
Dit is 'n Persoon wat op 'n tou hoog bo die grond loop. Kan dit baie gevaarlik wees wanneer hy het nie balans nie
Titel
Wissellende
Alternating
Versigtig
Carefully
Toertjie
Trick
Wel
Note