Level 25 Level 27
Level 26

Hoe die band ontstaan het


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Strykplan
Ironing board
Ironing board
Strykplan
Buurt
Suburb
Safe suburb
Veilige buurt
Koper-Kakkies
Cheap copper ornaments
Cheap copper ornaments
Koper-Kakkies
Waarskynlik
Probably
Probably
Waarskynlik
Oorpak
Overall
Overall
Oorpak
Boomtakke
Branches
Branches
Boomtakke
Onskadelik
Harmless
Harmless
Onskadelik
Gewoon
Normal
Normal
Gewoon
Tasse
Bags
Bags
Tasse
Grensverskuiwende
Ground breaking
Ground breaking
Grensverskuiwende
Strykwerk
Freshly ironed clothes
Freshly ironed clothes
Strykwerk
Geurige
Spicy
Spicy
Geurige
Gesleep
Dragged
Dragged
Geurige
Sisgeluid
Hissing sounds
Hissing sound
Sisgeluid
Strykyster
Iron
Iron
Strykyster
Steeds veilig
Always safe
Always safe
Steeds veilig
Borrels
Bubbles
Bubbles
Borrels
Plekmatjies
Place mats
Place mats
Plekmatjies
Onuitdagende
Unchallenging
Unchallenging
Onuitdagende
Gemak
Comfort
Comfort
Gemak
Wasgoedmandjie
Laundry basket
Laundrry basket
Wasgoedmandjie
Immers
Yet/Always
Yet/Always
Immers
Gemoedelik
Good natured
Good natures
Gemoedelik
Onselfsugtig
Unselfish
Standvastig
Firm
Firm
Standvastig
Skielik
Suddenly
Suddenly
Skielik
Vrees
Fear
Fear
Vrees
Begeerte
Desire
Desire
Begeerte
Skud
Shake
Shake
Skud
Liggame
Bodies
Bodies
Liggame
brand
burn
Burn
Brand
Dit was 'n doodnormale dag. Dan is daar skielik 'n uitbarsting van energie so het die 'band' ontstaan.
Titel
'n algemene huistoneel
Langs 'n Strykplank
Die natuur het onskadelik gelyk. Die takke het oor die sypaadjie gehang waaronder die kinders van die skool af loop
Windstil
Die kinders het nie die boeke gelees nie om vir kennis te he.
Boeke stilsit
Die geluide en reuke het aangedui dat dit huislik en nog veilig was.
Geurige kombuis. Strykwerk.
Dit is so doodgewoon. Alles is dieselfde as verlede week
As laas week
Alles is dieselfde. Tyd het nie verander nie
Staanhorlosie
Skud met nuwe energie. Die kinders het 2 emosies, vrees en begeerte
Skielik begin skud
Die kinders het ontsnap van hulle doodgewone lewe. HuIle het uitgebreek na die opwindende, abnormale deelname aan musiek en om deel van die band te wees.
Daar was musiek
they put their clothes in the washing machine
Wat doen die kinders in hulle kamers?
Dit vreedsaam was
Onrevolusionere klank
Hulle het 'n aandgebed gese soos gister
Hande ewe
In die harte van die kinders
Waar begin die energie?
Veilige
Safe
Takke
Branches
Aard
Nature
Afgestof
Dusted
Oorpak
Overall
Rustig
Quiet
Ligaam
Body