Level 31 Level 33
Level 32

Willem - Chap 2


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ontsteld
Upset
Bedoel
Mean (What does this mean?)
Angstig
Anxious
Aankondig
announce
Dreig…af
Threatens
Koevert
Envelope
Bied
Offers
Skielik
Suddenly
Gevolg
Result
Hoof
Principle
Oorlede
Died
swak oë
Waarom speel Coenie nie rugby nie? (Hy het__)
beuel in die skool se Kadetorkes. sarkasties. hy talent het nie.
Wat is Coenie se ander 'talent'. Hoe word talent hier bedoel? Motiveer jou antwoord. (Hy speel __. __ bedoel. Willem dink nie dat __)
stoute foto’s.
Waarom is Franna angstig toe die ma aankondig dat sy sy kamer vandag gaan skoonmaak? (Hy het __)
dat willem vir twee weke het nie rugby speel nie.
Hoe dreig hy Willem af om die koevert in sy kamer weg te steek? (Hy sal vir sy pa vertel__)
hoof te gaan sien oor Willem se Wiskunde punte. 'Ou Voete'.
Waarom gaan Willem se pa saam met Willem skool toe? Wie gaan hulle sien? Wat is die persoon se bynaam? (Om die__.__.)
Wiskunde vir universiteit doen. gaan vir ekstra lesse
Waarom is die wiskunde so belangrik? Wat beveel die persoon aan? (Willem moet__. Hy moet __.)
Nee. hy wil n argitek wees hy sien n plakkaat van n dooie argitek.
Weet Willem wat hy eendag wil word? Waarom kies hy dan die spesifieke beroep? (__. Hy vertel vir die hoof dat __ omdat __.)
kunsklasse en rugby na skool.
Watter vak bied Juf. Blom aan en wat maak haar anders as ander onderwyseresse? (Juf. Blom bied __.)
ekstra Wiskunde kunsklasse gaan. rugby oefen. moet hy nog gras sny. skottelgoed was. en Lydia gaan stap.
Verduidelik waarom die lewe vir Willem te veel word. (Kilomanjaro quote) (Hy moet vir _ en _. __. Dan __ __ __)
baie dinge in die middag. iets moet los. die plek van rugby neem
Bespreek kortliks hoe Willem skielik die lig sien en dat iets negatiefs tog 'n positiewe gevolg kan he. (Hey het__. Sal hy __. Kuns sal __.)(Karakter)