Level 39 Level 41
Level 40

Willem - Chap 10


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Skok
Shock (Translation)
Verstom
Stunned (Translation)
Beindruk
Impressed (Translation)
om baie swak te speel sodat hy nie in die spanne kan speel nie.
Willem het beplan oor hoe om uit die rugbyspan to kom. Verduidelik kortliks. (Willem het beplan __.)
om ook 'n C-span in te stel. die C-span sal moet speel.
Watter skok wag op Willem met Juf. Blom se afkondiging? Hoe beskryf Willem die gevoel? (Juf. Blom het besluit __. Nou Willem vir ___.)
sy pa die beste wors kan maak. Blou Bulle ondersteun tot sy dood. hoendervleis is nie regte vleis nie.
Gee 'n kort beskrywing hoe Willem die pa sien. (Willem se dat __. Sy pa sal die __. Hy se __.)
sy pa 'n Slaghuis besit. deur 'n beter grassnyer te koop, beter grappies te vertel en Coenie minder voor te trek.
Gee 'n kort beskrywing hoe Franna die pa sien. (Franna skryf dat __. Sy pa kan verbeter __.)
bekende sakeman is. goed al het hy nie 'n goeie maand by die slaghuis gehad nie. bankbestuurder baie goed. rugbyreels baie goed. beseer was toe hy jonk was nie, kon hy seker vir die Springbokke op Twikkenhim gespeel het.
Gee 'n kort beskrywing hoe Coenie die pa sien. (Coenie skryf dat: Sy pa ’n __. Sy pa versorg hulle __. Hy ken die __. Hy ken sy __. As sy pa nie ___.)
beindruk met hulle opstelle nie. wat is nie goed met die pa nie en nie wat is goed nie.
Watter kritiek het Marietjie op veral Franna se opstel? Wat is sy reaksie? (Marietjie is nie __. Hy het geskryf __.)
opstel dat hy 'n steunpilaar in die gemeenskap is. sy sakebelang passie vir sport en gesin.
Beskryf kortliks hoe Marietjie hulle opstelle verander het en wat hulle reaksie op haar opstel was. (Sy se in haar __. Sy skryf oor ___ en sy)