Level 42 Level 44
Level 43

Willem - Chap 13


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Onderskeidelik
Respectively
Bekentenis
Confession
Volgens
According to
Klink
Sound
skeef en hy is mal. vaag en outyds.
Wat dink Willem van Van Gogh en Monet onderskeidelik (Van Gogh se skilderye is__. Monet se skilderye is __.)
net rugby omdat sy pa dit wil
Watter skielike bekentenis maak Willem aan Juf. Blom? (Hy se speel__)
mislukte rugby Ioopbaan deur middel van hulle uitleef.
Waarom, volgens Willem, wil sy pa he dat hy en Franna rugby speel? (Sy pa wil sy__.)
Springbokke wou uitdraf. wil rugby speel.
Wat sou Juf. Blom die graagste wou doen? Waarom kan dit vir die 'gewone' leser vreemd klink?(Sy sou vir die __. Dat 'n vrou__.)
net een kans in die lewe. met albei hande aangryp. aan wat ander mense op jou lewe se nie.
Watter lewensles wil Juf. Blom by Willem tuis bring? (Baie mense kry ___. Hy moet daardie kans___. Jy moenie luister___.)
vrou is en van rugby hou. ons dat sy met die geleentheid aangryp om 'n afrigter van 'n Springbok vroue rugbyspan to word.
Dink jy dat sy aan haar eie lewe dink? Haarself in gedagte het as sy die raad aan Willem gee?(Ja, die feit dat sy 'n ___. later in die boek sien ___.)