Level 43 Level 45
Level 44

Willem - Chap 14


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Eintlike
Actual
Gratis
Free
Miskien
Maybe
Diefstal
Theft
goed geskryf is maar dit voel nie reg nie. pa wat beskryf word nie en dit wat hulle oor hulle pa geskryf het het sy weggelaat. hy hulle opstelle gaan epos. vir Lydia.
Wat dink Willem van Marietjie se opstel en wat doen hy aan die einde en wat was sy eintlike motivering?(Hy dink dat dit __.Dit is nie hulle ___.Hy besluit dat ___.Hy doen dit ___.)
hom en sy pa by die pa-en-seun dag. is snaaks gedraai en dit lyk op die foto of sy pa hare het en 'n mens kan nie sy pa se dubbelken sien nie.
Watter foto gebruik Willem om vir die kompetisie in te stuur? Waarom?(Die foto van__. Sy pa se kop __.)
diefstal. word hy so rondgebaas dat hy voel dat hy op 'n manier vergeoed moet word.
Coenie het vir Willem geld gestuur om foto te skandeer en inskrywingsbrief te e-pos. Hy doen dit alles gratis by Schalk se huis. Willem besluit om die geld vir homself te hou. Is dit steel of nie? Hoe regverdig Willem sy gedrag? Dink jy dit is geregverdig? Bespreek. (Dit is__. Omdat hy die jongste is ___.)
hoekom rillers nie Oscars wen nie. sou hy die mal ou iets erger Iaat oorkom het want hy het in werklikheid 27 mense vermoor.
Schalk hou van rillers. Wat kan hy nie van rillers verstaan nie? Hoe kom die moordenaar tot sy einde? Hoe sou Schalk hom tot 'n einde wou laat kom? (Hy kan nie verstaan __. As hy die fliek gemaak het___.)
Blame
Skuld
Accepted
Aanvaar