Level 44 Level 46
Level 45

Willem - Chap 15


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Eis
Claim
Beskouing
View
Taak
Task
Aandag
Attention
Afgelei
Distraction
Onderwerp
Topic
van 'n meisie wat kaal is
Wat is in die bruin koevert?(Daarin is foto's __.)
koevert onder die mat in sy slaapkamer weggesteek. nie in Frannaa se kamer in die hande kon kry nie.
Waar steek Willem dit weg en waarom doen Willem dit? (Willem het die__. sodat sy ma dit __)
van die tannies wat 'n klein bikini aan het. tafel word stil. Lydia moet haar kom wys waar sy dit gekry het.
Wat bring Lydia trots in wat tot 'n groot konsternasie om die kombuistafel lei? (Sy bring die foto's__. Almal om die___. Die ma wil he___.)
dat hy die prente vir iemand hou.
Watter verskoning gee Franna vir die ma?(Franna se verskoning is__.)
is ysig. verdun.
Gee verskillende voorbeelde wat aandui dat die ma woedend is.(Haar stem __. Lippe het __.)
al drie seuns vertel dat hulle vrouens moet respekteer.
Wat eis sy moet die pa doen?(Hy moet sommer__.)
verslawend wees . emosionele skade lei.
Wat veroorsaak pornografie, volgens die pa? (Pornografie kan __.en dit kan tot)
Nee. uit die Huisgenoot.
Is die pa 'n kenner op die gebied? Waar kry hy sy inligting?
Willem weet waar babas vandaan kom. vier keer `geseks' het omdat daar vier kinders is
Hoe probeer die pa verduidelik dat pornografie verkeerd is? Wat is Pietie se beskouing?(Die Pa vra of __. Dat Willem se pa en ma __.)
Nee. twee kinders net gehok. seker om wat te se nie.
Bespreek kortliks die pa se hantering van die krisis? Dink jy die pa kwyt hom goed van sy taak? (__. hy het die__.Hy was nie __.)
'n oproep van Kokkie.
Hoe word die pa se aandag van die onderwerp afgelei? (Hy ontvang __.)
Nee. klaar alles. vriende en sy broers gehoor het.)
Die pa se dat Willem moet vra as hy iets wil weet. Wil Willem iets weet? Motiveer jou antwoord. (__.Hy weet al __.Hy moontlik van __
Demand
Eis
View
Beskouing