Level 46 Level 48
Level 47

Willem - Chap 17


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Aangedaan
Moved (Emotional)
Voorsitter
Chairman
hy 'n reserwe is. sy weet hy wil nie rugby speel nie.
Waarom is Willem verbaas dat sy naam nie gelees word nie? Wat was Juf. Blom se motivering hiervoor? (Sy se dat__.Sy doen dit want__.)
Indier. is Indies Chicken Kadai.
Van watter kultuurgroep is Alesea. Gee voorbeelde om jou antwoord to staaf.(__.Haar kos__)
rugby nie want sy dink dit is ‘barbaars'.
Van watter sport hou Alesea nie? (Sy hou nie van__.)
krieket. is AB de Villiers
Van Watter sport hou sy wel? Motiveer.(Sy hou van__. Haar held __.)
dat Hans een van die finaliste in die 'Pa van die Jaar' kompetisie is.
Watter nuus het Oupa in die koerant gelees?(Hy het gelees__.)
Aangedaan. by Spur.
Hoe reageer die pa? Hoe weet ons by was aangedaan dat sy kinders hom ingeskryf het?(Hy is __. Hulle eet __)
Maretjie. hulle die opposisie moet ontleed.
Wie is die 'Voorsitter van die reelingskomitee'? Wat moet hulle strategie vorentoe wees?(Die Voorsitter is__.Sy se dat __.)
Dr Molefe wat in 'n arm huis groot geword het en homself met los werkies deur universiteit gesit het
Beskryf Dr Molefe.
'n klomp mense in die `struggle-jare' uit die tronk gehou het.
Beskryf Advokaat Conradie.(Advokaat Conradie wat __.)
tehuis vir blinde kinders in 'n township begin het.
Beskryf die blinde Mahony.(Die Blinde Mahony wat 'n__.)