Level 47 Level 49
Level 48

Willem - Chap 18


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Lysie
List
Vererg
Annoyed
die pa se look werk. aantrek na die onderhoud toe. nie waar die pa moet verander nie. saamvat vir die 'cute' faktor. selfs 'n T-hemp dra met: Vote for Hans
Wat stel Marietjie in haar lysie voor hulle gedurende die Iaaste fase moet doen?(Hulle moet aan__.Die broers moet mooi __.Hulle moet sè__. HuIle moet Lydia__.Die seuns kan__.)
Hulle wil nie die hemp dra nie.
Waarom vererg Marietjie haar vir die broers?
Sy Oupa
Na wie is Willem vernoem?
Guys
Ouens