152 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
saabuma
to arrive
koostama
to compile
muretsema
to worry (1)kelle pärast? 2)mille pärast?)
kurvastama
to grieve
seisma, seista, seisan
to stand
juttu ajama, juttu ajada, ajan juttu
to chat
hoiatama
to warn
häirima
to disturb (lt. suzlugdyti)
ehmatama
to get scared (by surprise)
lausuma
to speak, utter
kokku leppima, kokku leppida, lepin kokku
to make an agreement
kuuluma
to belong
mõjuma
to influence
tarvitama
to consume
vältima
to avoid
suhtlema, suhelda, suhtlen
to communicate
toituma
to eat, feed
otsustama
to decide
kirjeldama
to describe
nõu andma, nõu anda, annan nõu
to give advice
saatma, saata, saadan
to send
väljendama
to express, represent
tülitama
to bother (polite form)
tüütama, tüüdata, tüütan
to bother (annoy)
kinkima, kinkida, kingin
to give as gift
usaldama
to trust, entrust
meelde tulema, meelde tulla, mul tuleb meelde
to remember
imema
to suck, absorb
segama
to interfere, disturb / mix
otsima
to seek, search
muutma, muuta, muudan
to change
vastama, vastata, vastan
to answer
pakkuma, pakkuda, pakun
to offer
lubama
to permit
õpetama
to teach
õppima, õppida, õpin
to learn
tõstma, tõsta, tõstan
to raise, enhance / to lift / to get up
triikima, triikida, triigin
to iron
astuma
to step in
korraldama
to organize
tutvuma
to meet
maha minema, maha minna, lähen maha
to get off (e.g. transport)
vedama, vedada, mul veab
to get lucky
varjama, varjata, varjan
to hide
vestlema, vestelda, vestlen
to chat
alustama
to start
teada saama, teada saada, saan teada
to get to know
arenema
to develop, to grow (lt. pletotis)
kasvama
to grow (lt. augti)
kolima
to move (e.g. to house)
hilinema
to be late
unistama
to daydream (lt. svajoti)
puuduma
to be absent
istutama
to plant (kuhu?)
kaduma, kaduda, kaon
to go missing, to get lost
harjutama
to practise
jutustama
to tell stories (lt. pasakoti)
külmetuma
to freeze
kohtama, kohata, kohtan
to meet
viibima
to stay
lendama, lennata, lendan
to fly
uskuma, uskuda, usun
to believe (in sth)
meenuma, meenuda, mulle meenub
to remember (lt. paminti)
keelama, keelata, keelan
to forbid
kartma, karta, kardan
to fear, to be scared of sth
jooksma, joosta, jooksen
to run
väljuma
to go out, leave
ehmuma
to take fright, get scared
kõndima, kõndida, kõnnin
to walk
lõppema, lõppeda, lõppeb
to end
tõmbama, tõmmata, tõmban
to pull
otsustama
to decide
ette kujutama
to imagine, picture
hakkama saama, hakkama saada, saan hakkama
to cope, to manage
karjuma
to shout
katki minema, katki minna, läheb katki
to break
kätte saama
to get (hold of)
otsa saama, otsa saada, saab otsa
to run out
pritsima
to spray, squilt
põgenema
to escape; flee, fly
ronima
to climb
sõimama, sõimata, sõiman
revile (lt. plusti ka nors)
varastama
To steal
vastu võtma, vastu võtta, võtan vastu
to accept, adopt
viima, viia, viin
to lead, guide
värisema
to tremble, shake
ära eksima, ära eksida, eksin ära
to lose one's way
ära kaotama, ära kaotada, kaotan ära
to lose
ära kuluma, ära kuluda, kulub ära
to wear away, out
lööma, lüüa, löön
to beat, hit
looma, luua, loon
to create
üles leidma, üles leida, leian üles
to pick up
võitma, võita, võidan
to win
täitma, täita, täidan
to fill in; to comply, to fellow
alla andma, alla anda, annan alla
to give up
liigutama
to move (1 move)
liikuma, liikuda, liigun
to move (keep on going)
paitama
to pet
viitsima
to be in mood
sulama
to melt
jätkuma
to continue
täis pumpama, täis pumbata, pumpan täis
to inflate
käima panema, käima panna, panen käima
to put working, to switch on, to start
tellima
to order; subscribe
jõudma, jõuda, jõuan
to reach, arrive at
valama
to pour (e.g. coffee)
kätt suruma
to shake hands
haigeks jääma, haigeks jääda, jään haigeks
to fall ill?
tervitama
to welcome, greet (keda?)
välja võtma, välja võtta, võtan välja
to pack out
hiljaks jääma, hiljaks jääda, jään hiljaks
to be late
tekkima
to emerge, arise
tundma, tunda, tunnen
to feel
kallistama
to hug
viskama, visata, viskan
to throw
kustutama
to delete
kaebama, kaevata, kaeban
to complain
määrama, määrata, määran
to assign, determine
sundima, sundida, sunnin
to force
kandma, kanda, kannan
to wear
julgema
to dare
mõõtma, mõõta, mõõdan
to measure
seletama
to explain
ulatama
to extend, reach
jaksama, jaksata, jaksan
to be able
valama
to pour
üles ärkama, üles ärgata, ärkan üles
to wake up
tähendama
to mean
seotud olema, seotud olla, on seotud
is related to (lt. susijes) (millega? kellega?)
varjama, varjata, varjan
to hide, disguise
õnnitlema
to congratulate
käituma
to behave
kestma, kesta, kestan
to endure, last, continue
lendama, lennata, lendan
to fly
lamama
to lie (lt. guleti)
põlema
to burn
varju minema, varju minna, lähen varju
to shade off (lt. nepastebimai isnykti)
värisema
to tremble, shake
karjuma
to shout
lõhkuma, lõhkuda, lõhun
to break
andeks paluma, andeks paluda, palun andeks
to ask for forgiveness
andeks andma, andeks anda, annan andeks
to forgive
ära viskama, ära visata, viskan ära
to throw
mürisema
to thunder, roar
kirja panema, kirja panna, panen kirja
to record, put down
leppima, leppida, lepin
to come to terms (lt. suderinti, susitaikyti)
kinni hoidma, kinni hoida, hoian kinni
to hold
järele vaatama
to supervise (lt. priziureti)
koputama
to knock
päevitama
to sunbathe
uisutama
to skate
püüdma, püüda, püüan
to catch, to try