Level 2
Level 1

woorden les 3


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
godin
dea
dochter
filia
niet
non
moeder
mater, matrem
vader
pater, patrem
hij is
est
heer, heerser
dominus
god
deus
zuster
soror, sororem
en, ook
et
echtgenote
uxor, uxorem
zoon
filius
maar
sed
ook
quoque
koningin
regina
ook, zelfs
etiam
volk
populus
hij zit
sedet
hij houdt van
amat
in de tempel
in templo
want
nam
hij beschermt, bewaart, behoudt
servat
hij vreest
timet
in Italië
in Italia
vaak, dikwijls
saepe
hij heeft, houdt
habet
oorlog
bellum
hij zendt, stuurt
mittit
hij verdedigt, beschermt
defendit
hij heerst, regeert
regnat
vuur
ignis, ignem
hij overwint
vincit
hij verlaat, laat achter
relinquit
hij woont, bewoont
habitat
hij zorgt voor, verzorgt
curat
hij komt aan, bereikt
pervenit
tempel
templum
stad
urbs, urbem
altijd
semper
liefde
amor, amorem