Level 14 Level 16
Level 15

Woorden les 10


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maken, doen
facio, feci (facere)
menigte
turba
geven
do, dedi (dare)
minder
minus
legerkamp
castra, castrorum
daarom
ideo
aanwezig zijn, helpen
adsum, adfui (adesse)
doden
occido, occidi (occidere)
weg
via
zo, zoals, zodra
ut
ontvluchten, ontkomen
effugio, effugi, effugere
roepen, noemen
voco (vocare)
rondzwerven, dwalen, zich vergissen
erro (errare)
dan
quam
moord, slachting
caedes, caedis
willen
volo, volui (velle)
sturen, zenden
mitto, misi (mittere)
bevelen
iubeo, iussi (iubere)
toevoegen
addo, addidi (addere)
niets
nihil
en niet, ook niet
nec
lang
longus, longa, longum
het, dit
id
rij
ordo, ordinis
hand
manus
op zijn hoede zijn voor, oppassen voor
caveo, cavi (cavere) + acc.
in brand steken, aansteken
accendo, accendi (accendere)
pijn, verdriet
dolor, doloris
wegsturen, laten gaan
dimitto, dimisi (dimittere)
antwoorden
respondeo, respondi (respondere)
bewegen, verplaatsen, indruk maken op, ontroeren
moveo, movi (movere)
naar Rome
Romam
weldaad
beneficium
hinderlaag
insidiae
jouw
tuus, tua, tuum
waarschuwen
moneo, monui (monere)
te gronde richten, verliezen
perdo, perdidi (perdere)
rechts, rechter-
dexter, dextra, dextrum
korte tijd later
paulo post
mij
me
uitkiezen
eligo, elegi (eligere)
meisje, maagd
virgo, virginis
bevrijden
libero (liberare)
bode, bericht
nuntius
stellen, plaatsen, vaststellen, besluiten
constituo, constitui (constituere)
leiden, brengen
duco, duxi (ducere)
oever
ripa
breken, verbreken
rumpo, rupi (rumpere)
hen, deze, die
eas
werptuig, mv. wapens
telum
niet alleen ... maar ook
non solum ... sed etiam
vlucht, verbanning
fuga
toch
tamen
rivier
flumen, fluminis
komen, aankomen, bereiken
pervenio, perveni (pervenire)
verdrag, verbond
foedus, foederis
terugsturen, loslaten
remitto, remisi (remittere)
onrecht
iniuria
naar buiten leiden, wegleiden
educo, eduxi (educere)
beloven
promitto, promisi (promittere)
het meest, vooral
maxime
teruggeven
reddo, reddidi (reddere)
bewaker
custos, custodis