Level 18 Level 20
Level 19

Woorden les 12


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
geest
animus
veld, vlakte
campus
naar, naar binnen
in + acc.
niet alleen... maar ook
non modo... sed etiam
taak, geschenk
munus, muneris
in, op, bij
in + abl.
misdaad
scelus, sceleris
poort
porta
spel
ludus
samen met, met
cum + abl.
akker, land
ager, agri
van plan zijn
in animo habeo (habere)
macht, mogelijkheid, gelegenheid
potestas, potestatis
toga
toga
weg van, van, vanaf, door, door toedoen van
a(b) + abl.
opperbevelhebber
imperator, imperatoris
brengen tot, brengen naar
perduco, perduxi (perducere)
uit, van, vanuit, vanaf
e(x) + abl.
ons
nobis (dat./abl.)
rug
tergum
verdrijven
expello, expuli (expellere)
staat, burgerij
civitas, civitatis
voeren, drijven, doen, verrichten, behandelen
ago, egi (agere)
overgeven, uitleveren, overleveren
trado, tradidi (tradere)
getrouwde vrouw, vrouw
matrona
hebben, houden
habeo, habui (habere)
over, wegens
de + abl.
stilte
silentium
vormen, verzinnen
fingo, finxi (fingere)
zaak, ding
res, acc. rem, abl. re
stem, woord
vox, vocis
senator
senator, senatoris
twee
duo, duae, duo, dat/abl. duobus
uitgaan, weggaan
excedo, excessie (excedere)
(op) de volgende dag
postero die
elkaar, onder elkaar, onderling
inter se
staat
res publica
zonder
sine + abl.
van huis, uit huis
domo
of... of
utrum... an
senaat
senatus
trouw, vertrouwen
fides
list, bedrog
dolus
behalve
praeter + acc.
het midden
medium
overbrengen, verdragen
perfero, pertuli (perferre)
van hen
ex eis
enige, enige
ullus, ulla, ullum
karakter, doen en laten, aanleg, talent
ingenium
sommige, sommigen
nonnulli
jongeman
adulescens, adulescentis
vaders, senatoren
patres, patrum
dit
hoc
leven
vivo, vixi (vivere)
gooien
iacio, ieci (iacere)
verlangen
cupio, cupivi (cupere)
beginnen
incipio, incepi/coepi (incipere)