Level 2 Level 4
Level 3

woorden les 4


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
blij
laetus, laeta, laetum
man
vir, virum
naar, naar binnen
in + acc.
koning
rex, regem
hij doodt
necat
de dood
mors, mortem
mooi
pulcher, pulchra, pulchrum
heerschappij
regnum
goed
bonus, bona, bonum
broer
frater, fratrem
hij maakt
facit
nu
nunc
hij leidt, brengt
ducit
meisje
puella
slecht
malus, mala, malum
nieuw
novus, nova, novum
roem
gloria
bij
apud +acc.
hij huilt
lacrimat
bos
silva
groot
magnus, magna, magnum
hij verlangt (naar), begeert
cupit
erg, zeer
valde
naar, bij, tot
ad +acc.
donker, duister
obscurus, obscura, obscurum
rivier
fluvius
klein
parvus, parva, parvum
hij wandelt
ambulat
water
aqua
plotseling
subito
hij ziet
videt
helder, beroemd
clarus, clara, clarum
daarna, vervolgens
deinde
wie
quis?
waar
ubi?
ongelukkig
miser, misera, miserum
niet meer
non iam
alleen, (als) enige
solus, sola, solum
boos
iratus, irata, iratum
ziekte
morbus
bang
timidus, timida, timidum
echt, waar
verus, vera, verum
reden, oorzaak
causa
hij denkt (aan), overweegt
cogitat
zonen
filii (nom. mv)
zij zijn
sunt
hij leert kennen, verneemt
cognoscit