Level 6 Level 8
Level 7

woorden les 6


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
volk
gens, gentem
verschrikkelijk
terribilis, terribile
maar, echter
autem
daarom
itaque
tevreden
contentus, contenta, contentum
omdat
quia
vrouw
femina
zij geven
dant
hij bereidt voor, maakt gereed
parat
huis
domus
zij komen samen
conveniunt
ouders
parentes
einde
finis, finem
veel
multus, multa, multum
hij nodigt uit
invitat
al, reeds
iam
Romein, Romeins
Romanus
jongeman
iuvenis, iuvenem
zij grijpen, roven
rapiunt
mens, man
homo, hominem
door...heen, gedurende, door, door middel van
per + acc.
daarna, later
postea
hij vraagt
rogat
hij richt te gronde, verliest
perdit
na
post + acc.
zo'n, zodanig(e), zulk(e)
talis, tale
en
atque
geschenk
donum
soldaat
miles, militem
aanvoerder
dux, ducem
buit
praeda
hij geeft
donat
hij hoopt
sperat
zij gooien
iaciunt
hij verovert
expugnat
goud
aurum
nederlaag
clades, cladem
tussen
inter + acc.
deel
pars, partem
bijna
prope
dichtbij
prope + acc.
traan
lacrima
zij verwonden
vulnerant
vrede
pax, pacem
hij beëindigt
finit
zij nemen aan, ontvangen, verkrijgen, vernemen
accipiunt
(te) doen, (te) maken
facere
woord
verbum
vechten
pugnare
zij smeken
orant