Level 2
Level 1

1. lekcia


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Wer ist da?
Kto je tam?
Ist da nicht...?
Nie je tam...?
Entschuldigung!
Prepáčte!
Macht nichts!
Nič sa nestalo! Nevadí!
spielen
hrať sa
Wie viel ist das?
Koľko to je?
Woher kommen Sie?
Odkiaľ ste? Odkiaľ pochádzate?
aus
z
kommen
prísť, pochádzať
meinen
myslieť, mieniť
Was meinen Sie?
Čo myslíte?
der Ausländer
cudzinec
die Lösung
riešenie
der Kaufmann
obchodník
der Beruf
povolanie
zurzeit
teraz, v súčasnosti
die Hausfrau
žena v domácnosti
das Hobby
hobby, koníček
möchten
chcieť
werden
stať sa (niečím)
der Familienstand
rodinný stav
das Alter
vek
berufstätig
zamestnaný
leicht
ľahký, ľahko
reisen
cestovať
verkaufen
predávať
neu
nový
frei
voľný, voľno
so
tak
Ach so.
Aha. / Ach tak.
übrigens
mimochodom
schon
die Sekretärien
sekretárka
der Mechaniker
mechanik
leider nicht
bohužiaľ nie
der Geburtstag
narodeniny
Wann?
Kedy?
richtig
správne
Er kommt aus Deutschland.
On je (pochádza) z Nemecka.
Sie kommt aus der Slowakei.
Ona je (pochádza) zo Slovenska.
Sie leben in Deutschland.
Žijú v Nemecku.
die Kauffrau
obchodníčka
Aber zurzeit ist sie Hausfrau.
Ale teraz je žena v domácnosti.
Die Kinder sind klein.
Deti sú malé.
Was möchten die Kinder werden?
Čím by sa deti chceli stať?
Sie ist berufstätig.
Je zamestnaná. Pracuje.
Das ist nicht leicht.
To nie je ľahké.
Er ist geschieden.
Je rozvedený.
Wer spricht jetzt?
Kto teraz hovorí?
Ist hier noch frei?
Je tu ešte voľné (miesto)?
Sind Sie neu hier?
Ste tu nový?
Ich arbeite erst drei Tage hier.
Pracujem tu len 3 dni.
Was machen Sie?
Čo robíte? Čím ste?
Sie sprechen schon gut Deutsch.
Hovoríte už dobre po nemecky.
Sie arbeitet schon vier Monate hier.
Pracuje tu už štyri mesiace.
Wo warten wir?
Kde počkáme?
Was ist das denn?
Čo to je? Čo to má byť?
Nach München.
Do Mníchova.
Wo liegt das denn?
Kde to je?
Wer hat Geburtstag?
Kto má narodeniny?
denn
lebo
erziehen
vychovávať
ergänzen
doplniť