Level 1 Level 3
Level 2

2. lekcia


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
das Waschbecken
umývadlo
der Herd
šporák
der Topf
hrniec
der Stecker
zástrčka
die Steckdose
zásuvka (elektr.)
die Batterie
batéria
die Kamera
fotoaparát
der Wasserhahn
vodovodný kohútik
das Foto
fotka, fotografia
entscheiden
rozhodnúť (sa)
Haben Sie Zeit?
Máte čas?
Wie viel Zeit haben Wir?
Koľko máme času?
die Küche
kuchyňa
oder
alebo
Ist die Küche alt oder neu?
Je tá kuchyňa stará alebo nová?
das Regal
polica, regál
es
ono
kosten
stáť (cena)
Das ist ein Regal. Es kostet 80 Euro.
To je polica. Stojí 80 Euro.
Das ist aus Keramik.
To je z keramiky.
bequem
pohodlný, pohodlne
Die Stühle sind sehr bequem.
Tie stoličky sú veľmi pohodlné.
das Programm
program
modern
moderný, moderne
praktisch
praktický, prakticky
die Person
osoba
das Radio
rádio
die Waschmaschine
pračka
der Kühlschrank
chladnička
bieten
ponúknuť, ponúkať
Wie viel Geld bieten Sie?
Koľko (peňazí) ponúkate?
das Geschäft
obchod
der Haushalt
domácnosť
der Wert
hodnota
die Idee
nápad, myšlienka
funktionieren
fungovať
Es funktioniert.
Funguje to.
ehrlich
čestný, čestne
Sein Sie mal ehrlich.
Buďte čestní (Povedzte pravdu).
originell
originálny, originálne
lustig
veselý, veselo
entschuldigen
ospravedlniť
auch
tiež
das Problem
problém
Wohin gehen Sie?
Kam idete?
waschen
umyť, umývať, prať
spülen
umývať riad
korrigieren
opraviť, opravovať
der Fehler
chyba
Wir korrigieren die Fehler.
Opravujeme chyby.
die Kassette
kazeta
das Benzín
benzín
Das Benzin ist alle.
Benzín už nie je.
Der Stecker ist raus.
Zástrčka je vytiahnutá.
leer
prázdny, prázdne
bekommen
dostávať, dostať
wechseln
vymeniť, vymienať
Es stimmt.
To súhlasí. To je pravda.
die Gruppe
skupina
die Karte
karta
Viel Spaß!
Dobrú zábavu!