Level 9
Level 10

Om een verhaal op te bouwen


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
un jour
eens, ooit, op zekere dag
il était un fois
er was ooit ( sprookje)
et alors
en toen
et ensuite
en toen, en daarna, en vervolgens
à la fin
uiteindelijk
enfin
tenslotte
en résumé
kort samengevat
bref
kortom
voilà
en zo is het gekomen