Level 5 Level 7
Level 6

Page 70 (5)


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
c'est pas vrai
het is niet waar
tomber en panne d’essence
zonder benzine komen te staan
le pire
het ergste
être obligé de
moeten, gedwongen zijn te
coopérer
samenwerken
le camion
de vrachtwagen
le conducteur
de chauffeur
quelle veine
wat een geluk!, wat een bof!
améliorer
verbeteren, ophalen
plutôt
nogal
mignon(ne)
knap
sans blague!
‘t is niet waar!, ga weg!