Level 15 Level 17

54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å inkludere
zawierać
å kjenne
czuć/znać
å tro
przypuszczać, wierzyć
en arbeidstillatelse
pozwolenie na pracę
et blad
liść
et brev
list
en grad
stopień
en kunde
klient
ei melding
informacja
et opphold
pobyt
et selskap
przyjęcie/towrzystwo
en statsborger
obywatel
en tillatelse
pozwolenie
billig
tani
da
ponieważ / zatem, więc
dessverre
niestety
dyr
drogi
ennå
jeszcze
fast
stały
faktisk
faktycznie
felles
wspólny
for
przed/żeby
for sent
za późno
fortsatt
nadal, ciągle
først
najpierw
første
pierwszy
gjerne
chętnie
hemmelig
tajny
hos
u
hva som helst
cokolwiek
i nærheten
blisko
igjen
znowu
klar
gotowy, skończyony
midlertidig
tymczsowy
nesten
prawie
ofte
często
og
i/a
også
również
om
czy (w środku zdania)
overgang
przejście
på fest
na imprezie
sammen
razem
sin
swój (liczba poj.), zaimek dzierżawczy
sikker
pewny
siste
ostatni
snart
wkrótce
som
jaki, który
straks
natychmiast
tidligere
wcześniej
til sent
na koniec
vanlig
zwykły
ved siden av
obok
veldig
bardzo
viktig
ważny