Level 2 Level 4
Level 3

Czas i kalendarz


83 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
null
0 (zero)
en/ei/ett
1 (jeden)
to
2 (dwa)
tre
3 (trzy)
fire
4 (cztery)
fem
5 (pięć)
seks
6 (sześć)
sju
7 (siedem)
åtte
8 (osiem)
ni
9 (dziewięć)
ti
10 (dziesięć)
elleve
11 (jedenaście)
tolv
12 (dwanaście)
tretten
13 (trzynaście)
fjorten
14 (czternaście)
femten
15 (piętnaście)
seksten
16 (szesnaście)
sytten
17 (siedemnaście)
atten
18 (osiemnaście)
nitten
19 (dziewiętnaście)
tjue
20 (dwadzieścia)
tjueen
21 (dwadzieścia jeden)
tjueto
22 (dwadzieścia dwa)
tretti
30 (trzydzieści)
førti
40 (czterdzieści)
femti
50 (pięćdziesiąt)
seksti
60 (sześćdziesiąt)
sytti
70 (siedemdziesiąt)
åtti
80 (osiemdziesiąt)
nitti
90 (dziewięćdziesiąt)
hundre
100 (sto)
tusen
1000 (tysiąc)
mandag
poniedziałek
tirsdag
wtorek
onsdag
środa
torsdag
czwartek
fredag
piątek
lørdag
sobota
søndag
niedziela
januar
styczeń
februar
luty
mars
marzec
april
kwiecień
mai
maj
juni
czerwiec
juli
lipiec
august
sierpień
september
wrzesień
oktober
październik
november
listopad
desember
grudzień
årstid
pora roku
vår
wiosna
sommer
lato
høst
jesień
vinter
zima
en dato
data
en dag
dzień
ei natt
noc
middag
południe
midnatt
północ
om formiddagen
przed południem
om ettermiddagen
po południu
tidlig
wcześnie
sent
późno
et sekund
sekunda
en kvart
kwadrans
et minutt
minuta
en time
godzina
for to dager siden
dwa dni temu
i går
wczoraj
i dag
dzisiaj
i morgen
jutro
om to dager
za dwa dni
helg
weekend
en uke
tydzień
en måned
miesiąc
et år
rok
Hva er klokka?
Która jest godzina?
Den er fem.
(5:00) Jest piąta.
Den er ti over seks.
(6:10) Jest dziesięć po szóstej.
Den er halv tre.
(2:30) Jest wpół do trzeciej.
Den er kvart på tre.
(2:45) Jest za kwadrans trzecia.