1
Ready to learn
Nepravilni glagoli 1 - oblici (Maja)
2
Ready to learn
Nepravilni glagoli 1a - oblici (Maja)
3
Ready to learn
Nepravilni glagoli 1 - značenje (Maja)
4
Ready to learn
Nepravilni glagoli 1a - značenje (Maja)
5
Ready to learn
Nepravilni glagoli 1 - izgovor (Maja)
6
Ready to learn
Nepravilni glagoli 1 - diktat (Maja)
7
Ready to learn
Nepravilni glagoli 2 - oblici (Maja)
8
Ready to learn
Nepravilni glagoli 2a - oblici (Maja)
9
Ready to learn
Nepravilni glagoli 2 - značenje (Maja)
10
Ready to learn
Nepravilni glagoli 2a - značenje (Maja)
11
Ready to learn
Nepravilni glagoli 2 - izgovor (Maja)
12
Ready to learn
Nepravilni glagoli 2 - diktat (Maja)
13
Ready to learn
Nepravilni glagoli 3 - oblici (Maja)
14
Ready to learn
Nepravilni glagoli 3a - oblici (Maja)
15
Ready to learn
Nepravilni glagoli 3 - značenje (Maja)
16
Ready to learn
Nepravilni glagoli 3a - značenje (Maja)
17
Ready to learn
Nepravilni glagoli 3 - izgovor (Maja)
18
Ready to learn
Nepravilni glagoli 3 - diktat (Maja)
19
Ready to learn
Nepravilni glagoli 4 - oblici (Maja)
20
Ready to learn
Nepravilni glagoli 4a - oblici (Maja)
21
Ready to learn
Nepravilni glagoli 4 - značenje (Maja)
22
Ready to learn
Nepravilni glagoli 4a - značenje (Maja)
23
Ready to learn
Nepravilni glagoli 4 - izgovor (Maja)
24
Ready to learn
Nepravilni glagoli 4 - diktat (Maja)
25
Ready to learn
Nepravilni glagoli 5 - oblici (Maja)
26
Ready to learn
Nepravilni glagoli 5a - oblici (Maja)
27
Ready to learn
Nepravilni glagoli 5 - značenje (Maja)
28
Ready to learn
Nepravilni glagoli 5a - značenje (Maja)
29
Ready to learn
Nepravilni glagoli 5 - izgovor (Maja)
30
Ready to learn
Nepravilni glagoli 5 - diktat (Maja)
31
Ready to learn
Nepravilni glagoli 6 - oblici (Maja)
32
Ready to learn
Nepravilni glagoli 6a - oblici (Maja)
33
Ready to learn
Nepravilni glagoli 6 - izgovor (Maja)
34
Ready to learn
Nepravilni glagoli 6 - diktat (Maja)
35
Ready to learn
Nepravilni glagoli 6a - značenje (Maja)
36
Ready to learn
Nepravilni glagoli 6 - značenje (Maja)