Level 1 Level 3
Level 2

Supermax


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tout à coup
plotseling
arriver
aankomen, gebeuren
une aventure
een avontuur
mystérieux/-euse
mysterieus
se rappeler
zich herinneren
à l’aide de
met behulp van
immédiat
onmiddellijk
une Bande Dessinée ( BD)
een stripverhaal
le tigre
de tijger
le gardien
de bewaker
le zoo
de dierentuin
permettre
toestaan, mogelijk maken
éviter
vermijden
un rendez-vous (RDV)
een afspraak
se retrouver
elkaar ontmoeten, elkaar treffen
la grille
het hek
la glace
het ijs(je)
avoir (très) chaud
het (heel) warm hebben
se promener
wandelen, lopen
au bord de
langs, aan de oever van
le lac
het meer
un drôle de cri
een vreemde kreet, een rare schreeuw
courir
rennen
bousculer
opzij duwen
le/la pauvre
de zielepoot, hier: het arme kind
essayer de + inf
proberen te
être couché(e)
liggen
se passer
gebeuren
prendre des photos
foto's nemen
poser des questions
vragen stellen
attraper
vangen
à ce moment-là
op dat moment
en ce moment
op dit moment, nu
fuir
vluchten
vers la sortie
naar/in de richting van de uitgang
l'instant
het moment, het ogenblik