Level 22 Level 24
Level 23

Pinyin 251 - 275


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
niao3
ji1
ji1 dan4
鸡蛋
niu2
jian4
jiao4
xiao4
jiao1
shi4
jiao4 shi4
教室
jie3
jie3 jie5
姐姐
shao4
jie4
jie4 shao4
介绍
jin4
jiu3
wang1
you2
jiu4
jia1
ka1
fei1