Level 21 Level 23
Level 22

IMPERFEKTI 1 (s 180-184) - igeragozás


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
katsoin, katsoit, katsoi
katsoa
kerroin, kerroit, kertoi
kertoa
kysyin, kysyit, kysyi
kysyä
matkustin, matkustit, matkusti
matkustaa
etsin, etsit, etsi
etsiä
tarvitsin, tarvitsit, tarvitsi
tarvita
sain, sait, sai
saada
join, joit, joi
juoda
söin, söit, söi
syödä
toin, toit, toi
tuoda
vein, veit, vei
viedä
uin, uit, ui
uida
voin, voit, voi
voida
imuroin, imuroit, imuroi
imuroida
kävin, kävit, kävi
käydä
halusin, halusit, halusi
haluta
siivosin, siivosit, siivosi
siivota
tapasin, tapasit, tapasi
tavata
tiesin, tiesit, tiesi
tietää
tunsin, tunsit, tunsi
tuntea
pyysin, pyysit, pyysi
pyytää
rakensin, rakensit, rakensi
rakentaa
valmensin, valmensit, valmensi
valmentaa
kielsin, kielsit, kielsi
kieltää
puhalsin, puhalsit, puhalsi
puhaltaa
sukelsin, sukelsit, sukelsi
sukeltaa
ymmärsin, ymmärsit, ymmärsi
ymmärtää
siirsin, siirsit, siirsi
siirtää
mursin, mursit, mursi
murtaa
annoin, annoit, antoi
antaa
kannoin, kannoit, kantoi
kantaa
autoin, autoit, auttoi
auttaa
aloin, aloit, alkoi
alkaa
sadoin, sadoit, satoi
sataa
paloin, paloit, paloi
palaa