Level 24 Level 26
Level 25

Adjectives


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dobrý
good (m.)
zlý
bad (m.)
moderný
modern (m.)
pekný
pretty (m.)
škaredý
ugly (m.)
drahý
expensive (m.)
lacný
cheap (m.)
široký
wide (m.)
úzky
narrow (m.)
hrubý
thick (m.)
tenký
thin (m.)
pomalý
slow (m.)
rýchly
quick (m.)
krátky
short (m.)
dlhý
long (m.)
tučný
fat (m.)
chudý
skinny (m.)
voľný
available (m.)
obsadený
occupied (m.)
zapnutý
turned on (m.)
vypnutý
turned off (m.)
nabitý
charged (m.)
vybitý
out of battery (m.)
pokazený
broken (m.)
opravený
repaired (m.)
mokrý
wet (m.)
suchý
dry (m.)
prenajatý
rented (m.)
vlastný
own (m.)
mäkký
soft (m.)
tvrdý
hard (m.)
silný
strong (m.)
slabý
weak (m.)
nemoderný
non-modern (m.)
ľahký
light (weight), easy (m.)
ťažký
heavy, difficult (m.)
čistý
clean (m.)
špinavý
dirty (m.)
múdry
clever (m.)
hlúpy
silly (m.)
veselý
joyful (m.)
smutný
sad (m.)
starý
old (m.)
mladý
young (m.)
čerstvý
fresh (m.)
nový
new (m.)
vysoký
high, tall (m.)
nízky
low, small (m.)
veľký
large (m.)
malý
small, little (m.)