Level 32 Level 34
Level 33

Chapter 26 Pinyin


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jie2 shu4
结束
gu3 ji4
古迹
ming2 sheng4
名胜
bi3
jian4 yi4
建议
hai2, huan2
liang2 kuai5
凉快
yu4 bao4
预报
fang1 bian4
方便
zui4 hao3
最好
banr4
伴儿
hu4 xiang1
互相
bang1 zhu4
帮助
zhuang4
yi1 yang4; yi2 yang4
一样
xi1 wang4
希望
tong2 yi4
同意
ban4
guo2 wai4
国外
sheng1 huo2
生活
guo2 nei4
国内
fang1 mian4
方面
que4 shi2
确实
dui4
gan3 xing4 qu5
感兴趣
yi1 wo3 kan4
依我看
shang1 liang5
商量
he2
shen1
rong2 yi4
容易
qian1
fan4 dian4
饭店
chuan2
xi1 an1
西安