Level 10 Level 12
Level 11

Unit 13 People description


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adult
người lớn
attractive
hấp dẫn
average
trung bình
beard
râu
beautiful
đẹp
blonde
cô gái tóc vàng
child
trẻ em
colour
màu
curly
quăn (tóc)
elderly
người cao tuổi
fat
chất béo
good-looking
đẹp
height
chiều cao
how long
bao lâu
in my twenties
trong độ tuổi 20
late
muộn
length
chiều dài - dài vừa
medium-length
độ dài trung bình
middle-aged
trung niên
moustache
ria
person
người
straight
thẳng (tóc)
tall
cao
teenager
thiếu niên
teens
thanh thiếu niên
thin
mỏng
ugly
xấu xí
wavy
lượn sóng (tóc)
weigh
cân nặng
weight
trọng lượng
young
trẻ
slim
mảnh mai
overweight
thừa cân
baby
em bé
black
đen
dark
tối
grey
màu xám
long
dài
short
ngắn
light
nhẹ
much
nhiều
brown
nâu
how much
bao nhiêu