Level 16 Level 18
Level 17

Unit 19 Buying Clothes


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
awful
tồi tệ
big
to
card
thẻ
cash desk
quầy thanh toán
casual
quần áo bình thường
changing room
phòng thử đồ
cheap
giá rẻ
comfortable
thoải mái
desk
bàn
expensive
đắt
fit
phù hợp với
I’ll leave it or them
Tôi sẽ để nó hoặc chúng
large
to, rộng
leave
để lại
little
ít
look
xem
loose
rộng thùng thình
medium
trung bình
pay
trả
small
nhỏ
smart
thông minh
tight
chật
uncomfortable
khó chịu
credit card
thẻ tín dụng
customer
khách hàng
shop assistant
người phụ giúp cửa hàng
size
kích thước
lovely
đáng yêu
help
giúp
try on
thử quần áo
need
cần