Level 17 Level 19
Level 18

Aleksander Jagiellończyk


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1501-1506
panowanie Aleksandra Jagiellończyka
1501
przywilej mielnicki, uznanie prymatu senatu nad sejmem
1503
* w wyniku wojny i rozejmu z Wielkim Księstwem Moskiewskim Litwa traci 1/3 zdobytych ziem ruskich
1504
sejm w Piotrkowie zabrania łączenia kilku stanowisk w jednym ręku i rozdawnictwa dóbr królewskich
1505
konstytucja Nihil novi, początek demokracji szlacheckiej
1506
* statuty Jana Łaskiego, pierwsza kodyfikacja od czasów Kazimierza Wielkiego