Level 10 Level 12
Level 11

New level


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Él condujo anteayer cantado
Jis vairavo užvakar dainuodamas
No trabajo hasta el lunes
Nedirbu iki pirmadienio
Hasta el director vino a mi cumpleaños
Netgi direktorius atėjo į mano gimimo dieną
Él trajo un regalo a su hermana
Jis atnešė dovaną savo seseriai
Nos gusta mucho pasear por el parque
Mums labai patinka pasivaikščioti po parką
El cartero generalmente vieno por la mañana
Paštininkas paprastai ateina iš ryto
Pagar el piso
Mokėti už butą
Hoy él está trabajando por su hermano
Šiandien jis dirba vietoj savo brolio
La madre siempre habla por sus hijas
Motina visada kalba už savo dukras
¿Por qué estás agradeciendo a Ana?
Už ką dėkoji Anai?
Le agradezco a Ana por su libro
Dėkoju Anai už jos knygą
Dos por dos son cuatro
du kart du yra keturi
¿Por quién preguntó esa persona?
Apie ką klausinėjo tas žmogus?
Él preguntó por nuestro vecino
Jis klausė apie mūsų kaimyną
Mi cabello es largo y el suyo es corto
Mano plaukai ilgi, o Jūsiškiai - trumpi
Tu reloj adelanta y el de él atrasa
Tavo laikrodis skuba, o jojo vėluoja
¿Son estos lápices tuyos?
Ar šitie pieštukai tavo?
Un amigo mío me contó su historia
Vienas mano draugas papasakojo man savo istoriją
Este amigo tuyo no es muy bueno
Šis tavo draugas nėra labai geras
Oigo muy bien lo que dices
Labai gerai girdžiu, ką sakai
Lo que hizo Pedro es muy feo
Tai, ką padarė Pedro, yra labai negražu
No entiendo lo que escribes
Nesuprantu, ką rašai
Todo lo que estás diciendo, es mentira
Viskas, ką sakai, yra melas
Lo bueno que tiene Ana es su buen carácter
Geras dalykas, kurį turi Ana - jos geras būdas
Lo primero que vi fue tu rostro
Pirmiausia, ką pamačiau, buvo tavo veidas