Level 19 Level 21
Level 20

New level


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Te pido que no abras la ventana
Prašau, kad neatidarytum lango
No te pongas ese jersey
Nesivilk to megztinio
Él te ordena que no te pongas ese jersey
Jis tau liepia, kad nesivilktum to megztinio
No hagas ta cosa
Nedaryk to
Te aconsejo que no hagas tal cosa
Patariu tau to nedaryti
Él jamás ha hablando conmigo sobre eso
Jis niekada nėra kalbėjęs su manimi apie tai
Ella se llevó mi lápiz consigo
Ji nusinešė mano pieštuką su savimi
Entre él y yo hay un abismo enorme
Tarp jo ir manęs yra didžiulė paraja
En mí no quedó ningún recuerdo de ti
Manyje neliko jokio prisiminimo apie tave
Nosotros nunca hablamos mal acerca de usted
Mes niekada blogai nekalbame apie jus
En el campo se trabaja mucho
Kaime daug dirbama
En verano se come poco
Vasarą mažai valgome
Se prohibe caminar por el césped
Draudžiama vaikščioi per veją
Estos cuadros no se venden
Šie paveikslai neparduodami
Se oyen rumores que esa casa se alquila
Girdėti gandai, kad tas namas nuomojamas
Ayer lloviznó todo el día
Vakar lynojo visą dieną
Quiero ir contigo al cine
Noriu eiti su tavimi į kiną
Te aviso que mañana no vengas
Pranešu tau, kad rytoj neateitum
Será porque estás muy hambriento
Tikriausiai todėl, kad esi labai alkanas
No creo que te guste esa chica
Nemanau, kad tau patiktų ta mergina
Mi coche es igual de viejo que el tuyo
mano automobilis yra toks pat senas kaip ir tavasis
Aquel puente es uno de los más largos del mundo
Anas tiltas yra vienas ilgiausių pasaulyje
Ana es la más alta de las chicas
Ana yra aukščiausia iš mergaičių
Su coche es el más viejo de todo el barrio
Jo automobilis yra seniausias kvartale
El edificio que vemos a lo lejos es super alto
Pastatas, kurį matome tolumoje, yra itin aukštas