Level 15 Level 17
Level 16

Liczby


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
numer
die Nummer
milliard
die Milliarde
million
die Million
tysiąc
eintausend
sto
hundert
jeden
eins
dwa
zwei
trzy
drei
cztery
vier
pięć
fünf
sześć
sechs
siedem
sieben
osiem
acht
dziewięć
neun
dziesięć
zehn
jedenaście
elf
dwanaście
zwölf
trzynaście
dreizehn
czternaście
vierzehn
piętnaście
fünfzehn
szesnaście
sechzehn
siedemnaście
siebzehn
osiemnaście
achtzehn
dziewiętnaście
neunzehn
dwadzieścia
zwanzig
trzydzieści
dreißig
czterdzieści
vierzig
pięćdziesiąt
fünfzig
sześćdziesiąt
sechzig
siedemdziesiąt
siebzig
osiemdziesiąt
achtzig
dziewięćdziesiąt
neunzig
zero
null
liczyć
zählen