Level 1 Level 3
Level 2

46 - 95 (+ Forvo pronunciation)


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wyjście
вихід
okoliczności
обставини
niezbędny
необхідний
wywołać
викликати
zasięg
обсяг
osiągać
досягати
osiągalny
досяжний
abonent jest poza zasięgiem
абонент є поза зоною досяжності
tu nie ma zasięgu
тут немає зв'язку
ograniczony
обмежений
ograniczać
обмежувати
popychać
штовхати
mnóstwo
безліч
dotykać
торкати
dotyczyć
торкатися
pojawiać się
виникати
ewidencja
облік
ostrzegać
попереджати
chronić
зберігати
strzec
оберігати
wiele osób
багато хто
ilość
кількість
osobny
окремий
oddzielać
відокремлювати
przerywać
перебивати
dalej
надалі
nowoczesny
сучасний
pewny
надійний
pewność
надійність, впевненість
bazować na
грунтуватися на
opierając się na przedstawionych powyżej faktach, chcę wykazać...
грунтуючись на вищевказаних фактах, хочу довести...
wyżej wymienione
вищевказані
zbędny
зайвий
nalegać
наполягати
prawdopodobnie
ймовірно
prawdopodobieństwo
імовірність
na odwrót
навпаки
niewątpliwie
безсумнівно
na rzecz
на користь
pokwitowanie
квитанція
coraz
дедалі, все більше
kawałek
шматок
rozpuszczać
розчиняти
roztwór
розчин
rywal
суперник
zawody
змагання
konkurencyjność
конкурентоспроможність
wątpliwość
сумнів
wątpić
сумніватися
bez wątpienia
без сумніву