Level 2
Level 1

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bottoms up!
do dna! zdrowie! (przy toastach)
return to normal
wracać do normy
I can hardly believe it
z trudem mogę w to uwierzyć
be in the same boat
jechać na jednym wózku
let that be a lesson to you
niech to będzie dla ciebie nauczką
by now
do teraz, do tej pory
in somebody’s place
na czyimś miejscu
give pleasure
sprawiać przyjemność
as soon as possible
tak szybko, jak to możliwe
have a command of three languages
władać trzema językami
take orders from somebody
wykonywać czyjeś rozkazy
little known
mało znany
come into somebody’s head
przyjść komuś do głowy
at all events
w każdym razie
run for office
ubiegać się o urząd
know right from wrong
odróżniać dobro od zła
not on your life!
nigdy w życiu!
sleep like a log
spać jak kłoda
over the years
przez wszystkie te lata
what is she like?
jaka ona jest?