Level 2 Level 4
Level 3

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
take a leaf out of somebody’s book
wzorować się na kimś, naśladować
beat around the bush
owijać w bawełnę
conflict of interests
konflikt interesów
mean no harm
nie mieć złych zamiarów
burn the midnight oil
pracować do późna w nocy
for somebody’s own good
dla czyjegoś własnego dobra
from head to toe
od stóp do głów
find something heavy going
uważać coś za trudne
on purpose
celowo
as many again
jeszcze raz tyle
it’s a load off my mind
spadł mi kamień z serca
according to the custom
zgodnie ze zwyczajem
do a good turn
zrobić dobry uczynek
keep your shirt on!
spokojnie!
go too far
posunąć się za daleko
on the left
po lewej, z lewej strony
how are things?
co słychać?
over my dead body
po moim trupie
labour of love
bezinteresowna praca, praca wykonywana z zamiłowaniem
on pins and needles
jak na szpilkach