Level 3 Level 5
Level 4

New level


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
big fish
gruba ryba
all over again
jeszcze raz od początku
in need
w potrzebie
even odds
równe szanse
I have a lump in my throat
ściska mnie w gardle
as ever
jak zawsze, jak zwykle
at the end of the year
pod koniec roku
go camping
jechać na obóz/biwak
keep clear of something
trzymać się z dala od czegoś
achieve a desired effect
osiągnąć zamierzony efekt
draw attention away from something
odwracać uwagę od czegoś
the height of stupidity
szczyt głupoty
as things stand
w tej sytuacji, w tych okolicznościach
the way things are
w tej sytuacji, w tych okolicznościach
go down in history
przejść od historii, zapisać się w historii
throw good money after bad
wyrzucać pieniądze w błoto
run for shelter
szukać schronienia
unwritten law
niepisane prawo
what are the chances that
jakie jest prawdopodobieństwo, że