1
Multimedia
Rhagymadrodd (Introduction)
2
Ready to learn
Aelodau o'r Teulu (Family Members)
3
Ready to learn
Amgylchedd (Environment)
4
Ready to learn
Amser (Time)
5
Ready to learn
Anheddau (Dwellings)
6
Ready to learn
Anifeilaidd A (Animals A)
7
Ready to learn
Anifeilaidd B (Animals B)
8
Ready to learn
Ansoddeiriau (Adjectives)
9
Ready to learn
Arddodiaid (Prepositions)
10
Ready to learn
Arwyddion (Signs)
11
Ready to learn
Ar Y Bwrdd (On The Table)
12
Ready to learn
Berfau (Verbs)
13
Ready to learn
Bwydydd (Groceries)
14
Ready to learn
Bwyta ac Yfed (Eating & Drinking)
15
Ready to learn
Caffi (Café)
16
Ready to learn
Calendr (Calendar)
17
Ready to learn
Chwaraeon (Sports)
18
Ready to learn
Cyfrwng Cludo (Means of Transport)
19
Ready to learn
Cyfryngau (Media)
20
Ready to learn
Cyrraedd Yno (Getting There)
21
Ready to learn
Damwain (An Accident)
22
Ready to learn
Dillad (Clothes)
23
Ready to learn
Eiddo Coll (Lost Property)
24
Ready to learn
Eitemau Cegin (Kitchen Items)
25
Ready to learn
Ffrwythau a Llysiau (Fruit & Vegetables)
26
Ready to learn
Gardd (Garden)
27
Ready to learn
Golwg (Appearance)
28
Ready to learn
Gwaithleoedd (Workplaces)
29
Ready to learn
Gweithgareddau Gwyliau (Holiday Activities)
30
Ready to learn
Gwisg Ysgol (School Uniform)
31
Ready to learn
Gwledydd (Countries)
32
Ready to learn
Gwledydd Ewropeaidd (European Countries)
33
Ready to learn
Helpu yn y Cartref (Helping at Home)
34
Ready to learn
Hobïau A (Hobbies A)
35
Ready to learn
Hobïau B (Hobbies B)
36
Ready to learn
Lleodd (Places)
37
Ready to learn
Lleoedd Cyfarfod (Meeting Places)
38
Ready to learn
Lleoedd Gwyliau (Holiday Places)
39
Ready to learn
Lleoedd yn y Dref (Places in Town)
40
Ready to learn
Llety (Accommodation)
41
Ready to learn
Lliwiau (Colours)
42
Ready to learn
Mersuriadau (Measurements)
43
Ready to learn
Nodweddion Wynebol (Facial Features)
44
Ready to learn
Pa Ffordd? (Which Way?)
45
Ready to learn
Problemau Iechyd (Health Problems)
46
Ready to learn
Profiad Gwaith (Work Experience)
47
Ready to learn
Pynciau Ysgol (School Subjects)
48
Ready to learn
Rannau o'r Corff (Parts of the Body)
49
Ready to learn
Rhifau 1-20 (Numbers 1-20)
50
Ready to learn
Rhifau 1-100 (Numbers 1-100)
51
Ready to learn
Siopau (Shops)
52
Ready to learn
Swyddi (Jobs)
53
Ready to learn
Trefn Ddyddiol (Daily Routine)
54
Ready to learn
Tywydd (Weather)
55
Ready to learn
Yr Ystafell Ddosbarth A (The Classroom A)
56
Ready to learn
Yr Ystafell Ddosbarth B (The Classroom B)
57
Ready to learn
Ystafelloedd (Rooms)
58
Ready to learn
Ystafell Fwyta (Dining Room)
59
Ready to learn
Ystafell Fyw (Living Room)
60
Ready to learn
Ystafell Wely (Bedroom)
61
Ready to learn
Ystafell Ymolchi (Bathroom)