Level 9 Level 11
Level 10

Arwyddion (Signs)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
allanfa
bin sbwriel
dim aros
dim bwyd na diod
dim cerbydau modur
dim cŵn
dim ffonau symudol
dim gyrru beic
dim mynediad
dim nofio
dim ysmygu
goleuadau traffig
grisiau symudol
gwaith ar y ffordd
gwersyllfa
lifft
lôn gyrru beic
mynediad i'r anabl
nid dŵr yfed
toiledau