Level 43 Level 45
Level 44

Pa Ffordd? (Which Way?)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trowch i'r chwith
trowch i'r dde
cyntaf ar y chwith
cyntaf ar y dde
ail ar y chwith
ail ar y dde
trydydd ar y chwith
trydydd ar y dde
syth ymlaen
hyd y goleuadau traffig
drws nesaf at
gyferbyn â
o flaen
y tu ôl i
rhwng
i fyny'r bryn
i lawr y bryn
dros
o dan
trwy