Level 51 Level 53
Level 52

Swyddi (Jobs)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arlunydd
athrawes
cerddor
cogydd
cyfarwyddwr ffilmiau
dyn tân
dyn trin gwallt
dynes gwerthu blodau
ffermwr
ffotograffydd
garddwr
gweinyddes
heddwas
mecanic
meddyg
milwr
peilot
pêldroediwr
rheolwraig
saer coed