Level 52 Level 54
Level 53

Trefn Ddyddiol (Daily Routine)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Mae'r cloc larwm yn canu.
Dw i'n deffro.
Dw i'n codi.
Dw i'n cael cawod.
Dw i'n ymolchi.
Dw i'n brwsio dannedd.
Dw i'n brwsio gwallt.
Dw i'n sychu gwallt.
Dw i'n gwisgo colur.
Dw i'n gwisgo.
Dw i'n bwyta brecwast.
Dw i'n gadael y tŷ.
Dw i'n cyrraedd yr ysgol.
Dw i'n bwyta cinio.
Dw i'n gwneud gwaith cartref.
Dw i'n chwarae gyda ffrindiau.
Dw i'n bwyta swper.
Dw i'n cael bath.
Dw i'n gwylio'r teledu.
Dw i'n mynd i'r gwely.