Level 8 Level 10
Level 9

Arddodiaid (Prepositions)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ar
o dan
ar y chwith
ar y dde
gyferbyn â
i fyny
i lawr
uwchlaw
islaw
o amgylch
o flaen
y tu ôl i
rhwng
dros
trwy
wrth ymyl
yn
yn agos
yn bell
ar ben