Level 7 Level 9
Level 8

Komendy specjalne


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
.-..-
znak rozdziału
...-...-...-
początek kontaktu (VVV)
-.-.-
początek nadawania
.-.-.
koniec nadawania
........
błąd (8 kropek)
..--..
prośba o powtórzenie
...-.
zrozumiano
.-...
czekaj
-.-
wezwanie
...-.-
koniec kontaktu
...---...
międzynarodowy sygnał alarmowy (SOS)