Level 2
Level 1

Adjektiva


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dobrý, á, é
good
zlý, á, é
bad
pekný
pretty, nice, lovely
škaredý
ugly
veľký, á, é
large, great, big
malý, á, é
small, little
široký, á, é
wide
úzky
narrow
pomalý
slow
rýchly
fast
tučný
fat
chudý
skinny/slim
nabitý
Charged
vybitý
Out of battery
pokazený
Broken
opravený
repaired
mokrý
wet
suchý
dry
silný
strong
slabý
weak
drahý
expensive
lacný
cheap
vysoký, á, é
tall, high
nízky, a, e
low
hrubý
Thick
tenký
Thin
kratky
short
dlhý
long
voľný, á, é
free
obsadený
occupied
zapnutý
on
vypnutý
off
prenajatý
rented
vlastný
owned
mäkký
soft
tvrdý
hard
ľahký
light, easy
ťažký
heavy, difficult
čistý
clean
špinavý
dirty
starý
old
mladý
young
čerstvý
fresh
nový, á, é
new
múdry
wise
hlúpy
dumb
veselý
joyful
smutný
sad
šťastný
happy
nahnevaný
angry
sladký
sweet
slávny
famous
hrôzostrašný
scary= Nightmarish
hlboký
deep
plytký
shallow
plochý
flat
okrúhly, guľatý
round
hranatý
square
krivý
curved, crooked
objemný
bulky