Level 46 Level 48
Level 47

Verbs


85 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Vzniknúť
To arise
byť
to be
Bit´
To beat
Stať sa
To become
Začať
To begin
Ohnúť
To bend
Zviazať
To bind
Uhryznúť
To bite
Fúkať
To blow
Lámať
To break
Priniesť
To bring
Stavať
To build
Horieť
To burn
Kupovať
To buy
Chytať
To catch
Vybrať
To choose
Prísť
To come
Plaziť sa
To creep
Strihať
To Cut
Rezať
To cut
Kopať
To dig
Robiť
To do
Kreslit´
To draw
piť
to drink
Šoférovať
To drive
jesť
to eat
padať
To fall
Kŕmit
To feed
cítiť
To feel
Nájsť
To find
Pasovať
To fit
Hodiť sa
To fit
lietať
To fly
Zabudnúť
To forget
Odpustiť
To forgive
Dostať
To get
Dať
To give
ísť
to go
Rásť
To grow
Mat´
To have
Počuť
To hear
Skrývať
To hide
Udrieť
To hit
Držať
To hold
Bolieť
To hurt
Držať
To keep
Uchovávať
To keep
poznať
to know
vedieť
to know
učiť sa
to learn
Odísť
To leave
Opustiť
To leave
Stratiť
To lose
Urobiť
To make
Znamenať
To mean
Stretnúť
To meet
Platiť
To pay
Položiť
To put
čítať
to read
jazdiť
To ride
Zvoniť
To ring
bežať
to run
Povedať
To say
Vidieť
To see
Predať
To sell
Poslať
To send
Strieĺat´
To shoot
Ukázať
To show
Zatvoriť
To shut
spievať
to sing
sedieť
to sit
Spať
To sleep
hovoriť
to speak
Stráviť
To spend
Kradnúť
To steal
plávať
to swim
Vziať
To take
Vyučovať
To teach
Povedať
To tell
Myslieť
To think
Chápať
To understand
Obliekať
To wear
Vyhrať
To win
Získať
To win
Písať
To write