Level 13 Level 15
Level 14

Kapittel 2 - Hva gjør de?


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Han jobber på et verksted
Jis dirba dirbtuvėse
Jeg jobber på en restaurant
Aš dirbu restorane
Jeg er kelner
Aš esu padavėjas
Jeg jobber for mye
Aš dirbu pernelyg daug
Studerer du?
Studijuoji tu?
Jeg lærer mye
Aš mokausi daug
Dette er Haifa
Tai Haifa (sakoma pristatant pažystamą kitam žmogui)
Og det går fint
Ir tai einasi puikiai