Level 28 Level 30
Level 29

Kapittel 3 - En god venn


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fordi
(jungt.) kadangi, nes
nysgjerrig
smalsus, žingeidus
en kiosk
kioskas, krautuvėlė
til meg
man
dum
kvailas
Han er 34 år
Jis yra 34 metų
Hvorfor spør du så mye?
Kodėl tu tiek daug klausinėji?
Fordi jeg er nysgjerrig
Nes aš esu smalsus
Kjøper du en sjokolade til meg?
Nupirksi tu šokoladą man?
Du er så dum!
Tu esi toks kvailas!