Level 5 Level 7
Level 6

Kapittel 1 - Hva heter du?


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hvor er du fra?
Iš kur tu?
Jeg er fra Polen
Aš esu iš Lenkijos
Jeg kommer fra Irak
Aš atvykau iš Irako
Hvor kommer du fra?
Iš kur tu atvykai?
Jeg snakker ikke engelsk
Aš nekalbu angliškai
Hun snakker polsk og tysk
Ji kalba lenkiškai ir vokiškai
Han snakker somali og italiensk
Jis kalba somališkai ir itališkai
De snakker med Anne
Jie kalba su Anne